Dr Mandala - Port Saint Jones

Wednesday, 22 March 2017

Item details

City: Port Saint Jones, Eastern Cape
Offer type: Offer
Price: R 350

Contacts

Contact name Dr Maundala
Phone 0647883191

Item description

ATT: TAVIA(ISILOLEZWE LESIXHOSA
Dr Maundala Traditional & Prophetic Healeil
Uqhihla wesixhosa onenyani
Nduyaxilonga"ndiyanyanga"
ndyafumaneka E_Eastern cape yomke
Izinombolo zami Nazi 0647883191 WhatsApp number 0718454625
ndinamayeza anamandla amakhulu.
ndiyanceda kuzo zonke izingxaki nezifo.
ndiyagqibela yonke imisebezi eyehlulileyo abanye ooqhirha.
Nakhu okunye endingakunceta ngakho:
xa ufuna ukubuyisa I sthandwa sakho esilahlileyo.
xa ufuna I sthandwa sakho sijonge wena wedwa.
xa ufuna ukuthandwa kakhulu umuntu wakho.
xa ufuna ukutyeba, ufumane imali enizi mna ndingakunceda nge money bag, amagundane, abafana abafutshani , nemali yezinyanya
Xa ufuna ibhizinesi lakho lihambe kakulhe.
Xa ufuna ukusululelwa amatyala ezimali.
Umpahla entshonishiweyo ndiyayibuyisa.
Xa ndiyabethela imizi kungangeni abathakathi nezigebengu.
Xa unengxaki emsebenzini okanye awuwufumane ndingakunceda
Kuninzi endingakunceda kwakho